www.TRART.org'a Hoşgeldin

Merhaba. Burası bir çok özelliğe sahip gelişmiş bir site/forum sistemi ile kurulmuş bir sanat sitesi. Faydalanabileceğin bolca döküman ve iletişime girebileceğin bir çok kullanıcı var. Kurgusal çizim sanatları ile veya kurgusal hikayeler ile ilgiliysen ya da bununla ilgilenen kişilerin kaleminden çıkan çalışmalara göz atmak istiyorsan daha fazla bekleme!

Duyuruyu Kapat
[DUYURU] :MCW (Manga-Comics-Webtoon) Projesi TRART Okuma Platformunda Yayında! Çizgi romanı okumak için TIKLAYIN
Duyuruyu Kapat
[ÇİZGİ ROMAN] [YENİ SERİ]:Mehmet MAH'ın kaleminden "Uzak Gezegen" çizgi romanı 2. bölümü ile TRART Online Oku da Yayınlandı! Okumak için TIKLAYIN
Yazı Renk
Arkaplan Renk
Arkaplan Resim
Kenar Renk
Yazı Tipi
Yazı Boyutu
 1. Dadaizm Sanat Akımı

  dadaizm.jpg
  Dadaizm, 20. yüzyıl sanat tarihinde yer alan ve özellikle I. Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Dadaizm, geleneksel sanat anlayışına karşı çıkmış ve akılcılık, düzen, mantık gibi kavramlara karşı çıkmıştır. Bu sanat akımı, özellikle şiddet, yıkım ve kaos gibi kavramlara dayalı bir sanat anlayışı benimsemiştir.

  Dadaizm, Zürih’te başlayan bir hareketti ve 1916'da Cabaret Voltaire adlı bir sanat etkinliği ile başladı. Daha sonra, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere de yayıldı. Dadaist sanatçılar, genellikle tiyatro, şiir, performans sanatları ve görsel sanatlar gibi farklı sanat dallarında eserler ürettiler.

  Dadaizm, sıradan objeleri ve malzemeleri sanat eseri olarak kullanarak geleneksel sanat anlayışına meydan okudu. Dadaistler, rastgele malzemeleri ve nesneleri kullanarak alışılmadık sanat eserleri yaratmayı amaçladılar. Bu nedenle, Dadaizm, çağdaş sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilir.

  Dadaizm, geleneksel sanat eserlerinde bulunan duygu ve düşüncelerden ziyade, ironi, şaka ve absürdizm gibi unsurlara odaklandı. Dadaist sanatçılar, toplumun politik, sosyal ve kültürel normlarına karşı çıktılar ve onları sorguladılar. Bu nedenle, Dadaizm, bir protesto hareketi olarak da değerlendirilebilir.

  Dadaizm, sanat dünyasında büyük bir etki yarattı ve birçok sanatçıya ilham kaynağı oldu. Dadaist sanatçıların çalışmaları, çağdaş sanatın gelişimine önemli bir katkıda bulundu. Bugün, Dadaizm, modern sanatın en önemli akımlarından biri olarak kabul edilir ve sanat dünyasında hala büyük bir etkiye sahiptir.
 2. Fütürizm Sanat Akımı
  fütürizm.jpg
  20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan fütürizm sanat akımı, modern sanatın en özgün ve radikal hareketlerinden biridir. Filippo Tommaso Marinetti tarafından kurulan bu akım, geleceğe yönelik bir coşku ve hayranlık duygusuyla birleşen bir sanatsal devrimci hareketti.

  Fütürizm, nesnelerin hareketini ve enerjisini yakalamayı amaçlayan bir sanat akımıdır. Sanatçılar, hızlı arabalar, trenler ve uçaklar gibi modern teknolojik icatlarla birlikte, dinamizmi ve hareketi yansıtmak için resimlerinde perspektif ve ışık kullanımını öne çıkardılar. Ayrıca, fütüristler, savaş ve şiddet gibi temalara da odaklandılar.

  Fütürizmin erken döneminde, Marinetti tarafından yayınlanan “Fütürist Manifesto” adlı bir bildiri, akımın ana prensiplerini belirledi. Marinetti, “her türlü müzisyen, ressam, heykeltıraş, mimar, yazar, geleceğin yüce, unutulmaz fütüristlerine” çağrıda bulundu ve geçmişin sanatından tamamen kopma çağrısı yaptı.

  Fütürizm akımı, sadece İtalya’da değil, tüm dünyada sanat dünyasında büyük bir etki yarattı. Fütürist sanatçılar, resim, heykel, mimari, şiir, tiyatro ve hatta moda gibi farklı sanat alanlarında faaliyet gösterdiler. Fütürist ressamlar arasında Giacomo Balla, Umberto Boccioni ve Carlo Carrà gibi isimler öne çıktı.

  Fütürizm akımının en önemli özelliklerinden biri, savaş ve şiddet konularına odaklanmasıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında, fütürist sanatçılar savaşın acımasızlığını ve dehşetini yansıtan eserler yarattılar. Bu eserlerde, savaşın yıkımı ve can kaybı gözler önüne serildi.

  Fütürizm akımının diğer bir özelliği ise, diğer modern sanat akımlarına ilham vermesidir. Özellikle, dadaizm ve soyut sanat gibi akımların gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ayrıca, fütürizm, İtalyan kültürüne ve politikasına da etki etti.

  Fütürizm sanat akımı modern sanatın gelişiminde önemli bir rol oynayan bir harekettir. Fütürizm sanat akımı, sadece estetik bir hareket değil, aynı zamanda politik bir hareketti de. Marinetti ve diğer fütürist sanatçılar, İtalya’nın güçlü bir ulus haline gelmesi için çağrıda bulundular. Bu nedenle, fütürizm akımı, birçok İtalyan sanatçı ve entelektüel tarafından benimsendi.

  Fütürizm akımı, modern dünya ile ilgili düşünceleri ve endişeleri yansıtan bir sanat hareketiydi. Sanatçılar, teknolojik gelişmelerin ve savaşın getirdiği değişimleri yansıtmak için geleneksel sanat tekniklerinden koparak, yeni bir sanatsal dil oluşturdular. Fütürizm, geleceğe yönelik bir bakış açısıyla, sanatın sınırlarını zorlamayı ve yenilikçi bir yaklaşım benimsemeyi amaçladı.

  Sonuç olarak, fütürizm sanat akımı, modern sanatın en önemli ve özgün hareketlerinden biridir. İtalyan sanat dünyasında doğan bu hareket, dünya çapında sanatçılar ve sanatseverler tarafından benimsendi. Fütürizm, sanat tarihinde bir dönüm noktasıdır ve modern sanatın gelişiminde büyük bir etkiye sahiptir.
  drcuneytyardimci bunu beğendi.
 3. Kübizm Sanat Akımı
  kübizm.jpg
  20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan kübizm sanat akımı, modern sanatın en önemli ve etkili hareketlerinden biridir. Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından geliştirilen bu akım, resim sanatında köklü bir değişim yarattı ve sanat dünyasında büyük bir etki yarattı.

  Kübizm, nesnelerin geometrik şekillerde yeniden tasarlanması ve düzleştirilmesi ile karakterize edilir. Sanatçılar, nesneleri farklı açılardan görüntülemek yerine, onları bir dizi geometrik şekle ayırdılar ve bu şekilleri yeniden bir araya getirerek farklı bir perspektif oluşturdular. Bu şekiller genellikle kare, dikdörtgen ve üçgen gibi geometrik şekillerdi.

  Kübizm akımının erken dönemi, “analitik kübizm” olarak bilinir. Bu dönemde, sanatçılar nesneleri daha da basitleştirerek, onları tamamen soyutlamaya çalıştılar. Bu yaklaşım, nesnelerin yalnızca geometrik şekillerden oluştuğu fikrini ortaya attı. Analitik kübizmdeki resimler genellikle monokrom renklere sahipti ve nesnelerin tanımlanması zor olabilirdi.

  Kübizmin sonraki dönemi ise “sentetik kübizm” olarak bilinir. Bu dönemde, sanatçılar nesnelerin parçalarını bir araya getirerek yeni formlar yarattılar. Sanatçılar, gerçek hayattan alınmış nesnelere ilham alarak, onları geometrik şekiller ve renklerle bir araya getirdiler.

  Kübizm, modern sanatın diğer akımları üzerinde büyük bir etki yarattı. Özellikle, soyut sanat ve dadaizm gibi akımların gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ayrıca, kübizm, sanatın sınırlarını genişletti ve sanatçıların daha özgür ve yaratıcı olmalarına olanak tanıdı.

  Sonuç olarak, kübizm sanat akımı modern sanatın en önemli ve etkili hareketlerinden biridir. Sanatçılar, nesneleri yeniden tasarlayarak, sanatın sınırlarını genişlettiler ve yeni bir perspektif oluşturdular. Kübizm, modern sanatın diğer akımlarına da ilham verdi ve bugün hala sanat dünyasında etkisini sürdürmektedir.
 4. Litografi Nedir ?

  litografi.jpg  Litografi, bir taş veya metal plaka üzerine yapılan baskı işlemidir. Bu yöntemde, bir resim veya metin, taş veya metal plaka üzerine yağlı mürekkeple çizilir veya yazılır. Daha sonra, taş veya metal plaka, baskı mürekkebi ile kaplanır ve bir baskı makinesinde kağıda transfer edilir.

  Litografi, 1796 yılında Alman mucit Alois Senefelder tarafından keşfedilmiştir. Senefelder, taşa yağlı bir mürekkep ile çizim yaparak, taşın üzerindeki mürekkebin sadece çizimli bölümlerde kalmasını sağladı. Daha sonra taşı nemli bir süngerle silerek, sadece mürekkepli bölümlerin nemli bölümler tarafından emilmesini sağladı. Böylece, taş üzerindeki mürekkepli bölümler, baskı kağıdına aktarılabildi.

  Litografi, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda popüler bir baskı teknolojisi haline geldi. Bu yöntem, yüksek kaliteli baskılar yapabilmesi ve çoğaltılması kolay olması nedeniyle, özellikle resim ve afiş gibi sanat eserlerinin üretiminde kullanıldı. Litografi ayrıca, kitap, dergi ve reklam baskılarında da yaygın olarak kullanıldı.

  Litografi, günümüzde hala kullanılan bir baskı tekniğidir. Ancak, dijital baskı teknolojilerinin gelişmesi nedeniyle, litografi baskı işlemleri daha az tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.

  Litografi işlemi, geleneksel olarak taş veya metal plakalar kullanılarak yapılırken, günümüzde dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, dijital litografi adı verilen yeni bir yöntem de ortaya çıkmıştır. Dijital litografi, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı kullanılarak üretilen dijital dosyaların baskı makinesiyle direkt olarak kağıda aktarılması ile gerçekleştirilir.

  Litografi baskılar, özellikle resim ve afiş gibi sanat eserlerinin üretimi için kullanılan baskı teknikleri arasında öne çıkar. Litografi, yüksek kaliteli baskılar yapabilmesi ve çoğaltılması kolay olması nedeniyle, sanatçılar tarafından tercih edilen bir teknik olmuştur. Litografi ile yapılan baskılar, çok sayıda renk kullanılarak yapılabilir ve renk geçişleri de kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, litografi, sanat dünyasında özellikle renkli baskılar için sıkça kullanılan bir teknik olarak kabul edilir.

  Ayrıca, litografi, yüksek miktarda üretim gerektiren kitap, dergi ve reklam baskılarında da sıkça kullanılmıştır. Litografi, bu tür baskı işlemlerinde, yüksek kaliteli baskılar yapabilmesi ve hızlı bir şekilde çoğaltılabilmesi nedeniyle tercih edilen bir teknik olmuştur.

  Litografi, özellikle yüksek kaliteli baskılar yapabilmesi ve renk geçişleri de kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi nedeniyle, günümüzde de bazı sanatçılar tarafından tercih edilen bir teknik olarak kabul edilir. Ancak, dijital baskı teknolojilerinin gelişmesi nedeniyle, litografi baskı işlemleri daha az tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.
  drcuneytyardimci bunu beğendi.
 5. Piktogram Nedir ?
  piktogram.jpg

  Piktogramlar, görsel bir dil olarak kullanılan sembollerdir. Kelimeler yerine görsel simgelerle iletişim kurmaya yararlar. Piktogramlar, genellikle bir nesneyi, bir faaliyeti veya bir yerleşimi temsil etmek için kullanılırlar. İlk olarak, MÖ 4000'lere tarihlenen Mısır hiyeroglifleri ve Sümer çivi yazısı gibi yazı sistemleri aracılığıyla kullanılmışlardır. Günümüzde, piktogramlar birçok alanda kullanılmaktadır, örneğin, yol işaretleri, havaalanı işaretleri, emniyet işaretleri, web siteleri, mobil uygulamalar, vb.

  Tarihçe

  Piktogramlar, MÖ 4000'lere tarihlenen Mısır hiyeroglifleri ve Sümer çivi yazısı gibi yazı sistemleri aracılığıyla kullanılmıştır. Antik Mısır’da, hiyeroglifler sadece kelimelerin sembollerle yazılması değil, aynı zamanda birçok nesne, faaliyet ve yerleşim için de kullanılmıştır. Mısır’daki en eski piktogramlar arasında nilüfer, güneş, ay, yıldız, yılan, akrep, fil ve kuş gibi semboller yer almaktadır.

  Aynı zamanda, piktogramlar Japonya’da da yaygın olarak kullanılmıştır. Japonca’da “pikto” resim anlamına gelirken, “gram” kelimesi de yazı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, piktogramların Japon yazısındaki kullanımı oldukça yaygındır.

  20. yüzyılda, piktogramlar tüm dünyada yaygınlaşmıştır. 1964 Tokyo Olimpiyatları için tasarlanan piktogramlar, geniş bir kitle tarafından fark edilerek popüler hale gelmiştir. Daha sonra, Japonya’daki metro ve tren sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

  Özellikleri

  Piktogramlar, basit ve kolay anlaşılır olmaları nedeniyle tercih edilirler. İnsanların çoğu, görsel anlatımları sözel anlatımdan daha hızlı ve kolay anlayabilirler. Bu nedenle, piktogramlar, birçok alanda kullanılmaktadır.

  Piktogramlar, yalnızca sembolik bir anlam taşırlar, ancak aynı zamanda kültürel bir anlam da taşıyabilirler. Örneğin, kırmızı daire içindeki çarpı, birçok kültürde yanlışlık, yasaklama veya durdurma anlamına gelmektedir.

  Ayrıca, piktogramlar standartlaştırılmış ve evrensel olmaları nedeniyle tercih edilirler. Örneğin, bir havaalanındaki piktogramlar, herhangi bir dili bilmeyen yolcular için bile anlaşılır olmalıdır. Bu nedenle, piktogramlar, birçok farklı kültürden insanlar tarafından anlaşılabilen evrensel semboller içerirler.

  Piktogramların kullanım alanları

  Piktogramlar, birçok alanda kullanılmaktadır. Yol işaretleri, havaalanı işaretleri, emniyet işaretleri, web siteleri, mobil uygulamalar ve ambalajlar gibi pek çok yerde kullanılırlar. Aşağıda, piktogramların farklı alanlardaki kullanımlarına dair birkaç örnek verilmiştir.

  Yol işaretleri: Yol işaretleri, sürücülerin ve yaya trafiğinin düzenlenmesi için kullanılan piktogramlardır. Örneğin, bir duraklama yasağı işareti, kırmızı daire içinde beyaz bir çarpı sembolüdür. Bu sembol, sürücülerin araçlarını o bölgede durduramayacaklarını anlatır.

  Havaalanı işaretleri: Havaalanı işaretleri, yolculara yolculukları sırasında rehberlik etmek için kullanılan piktogramlardır. Örneğin, bir uçuş kapısı işareti, siyah bir uçak sembolü içeren beyaz bir dikdörtgen semboldür. Bu sembol, yolcuların uçaklarını bulmalarına yardımcı olur.

  Emniyet işaretleri: Emniyet işaretleri, insanların güvenliği için kullanılan piktogramlardır. Örneğin, bir yangın kaçış işareti, yeşil bir çıkış sembolü içeren beyaz bir dikdörtgen semboldür. Bu sembol, insanların acil durumlarda nasıl kaçabileceklerini gösterir.

  Web siteleri ve mobil uygulamalar: Web siteleri ve mobil uygulamalar, kullanıcıların aradıkları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarını sağlamak için piktogramlar kullanır. Örneğin, bir arama işareti sembolü, kullanıcıların web sitesinde veya mobil uygulamada aradıkları bilgileri bulmalarına yardımcı olur.

  Piktogramlar, görsel bir dil olarak kullanılan sembollerdir. İlk olarak, Mısır hiyeroglifleri ve Sümer çivi yazısı gibi yazı sistemleri aracılığıyla kullanılmışlardır. Günümüzde, piktogramlar birçok alanda kullanılmaktadır, örneğin, yol işaretleri, havaalanı işaretleri, emniyet işaretleri, web siteleri, mobil uygulamalar, vb. Piktogramlar, basit ve evrensel bir şekilde anlaşılabilir oldukları için tercih edilirler. Ayrıca, birçok farklı kültürden insanlar tarafından anlaşılabildikleri için kültürel farklılıkları aşarlar. Piktogramlar, sadece bilgiyi iletmekle kalmaz, aynı zamanda insanların güvenliği için de kullanılır. Örneğin, acil durumlarda kaçış yollarını gösteren piktogramlar, insanların güvenli bir şekilde kaçmalarına yardımcı olur.

  Piktogramların tasarımı, sembolün anlaşılabilirliği açısından son derece önemlidir. Tasarım, sembolün şeklini, boyutunu ve rengini içerir. Piktogramlar tasarlarken, sembolün açık ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için tasarımın basit olması ve gereksiz detaylardan arınması gerekir.

  Sonuç olarak, piktogramlar, semboller ve resimler aracılığıyla iletişim kurmak için kullanılan bir görsel dildir. Basit ve evrensel olmaları nedeniyle, birçok alanda kullanılmaktadırlar. Piktogramlar, bilgiyi iletmekle kalmaz, aynı zamanda insanların güvenliği için de kullanılırlar. Tasarımı son derece önemlidir ve sembolün anlaşılabilirliğini sağlamak için basit ve detaysız olması gereklidir.
 6. Ekran görüntüsü 2023-03-10 222726.png
  Tipografi Nedir ?

  Tipografi, metinlerin düzenlenmesi ve düzenlenmiş metinlerin basımı için kullanılan sanat ve bilimdir. Bu, harflerin boyutu, şekli, yerleşimi, renkleri ve diğer özelliklerinin incelenmesi ve düzenlenmesini içerir. Tipografi, bir metnin okunabilirliğini, estetiğini ve etkisini arttırmak için tasarımcılar tarafından kullanılır. Bu makalede, tipografi hakkında daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

  Tipografinin Temel Unsurları

  Tipografi, harflerin düzenlenmesi ile ilgilidir ve tasarımcıların dikkate aldığı bazı temel unsurları vardır:

  Yazı Tipi: Bir yazı tipi, metnin yazıldığı karakterlerin belirli bir stil veya tasarımıdır. Yüzlerce farklı yazı tipi vardır ve her biri belirli bir amaç için uygun olabilir.

  Yazı Tipi Boyutu: Yazı tipi boyutu, karakterlerin büyüklüğünü belirler. Yazı tipi boyutu, okunabilirliği etkileyen önemli bir faktördür.

  Satır Aralığı: Satır aralığı, metin satırları arasındaki boşlukları belirler. Bu boşluklar, metnin okunmasını kolaylaştırır ve estetik olarak hoş bir görünüm sağlar.

  Metin Renkleri: Metin rengi, okunabilirlik için önemlidir. Metin rengi, arka plan rengi ile uyumlu olmalı ve okunması kolay olmalıdır.

  Metin Ağırlığı: Metin ağırlığı, harflerin kalınlığını belirler. Bu, okunabilirliği ve metnin görsel etkisini etkileyebilir.

  Tipografi Tasarımı

  Tipografi tasarımı, metinlerin estetik açıdan düzenlenmesi ve düzenlenmiş metinlerin basımı için kullanılan tekniklerin incelenmesini içerir. Aşağıda, tipografi tasarımında kullanılan bazı teknikler açıklanmaktadır:

  Hiyerarşi: Metindeki önemli bilgilerin vurgulanması için, tipografi tasarımcıları bir hiyerarşi oluşturur. Başlıkların, alt başlıkların ve ana metnin farklı boyutlarda yazılmış olması, okuyucunun doğru bilgiyi hızlıca bulmasına yardımcı olabilir.

  Hizalama: Metinlerin hizalanması, okunabilirliği ve estetiği önemli ölçüde etkileyebilir. Metin hizalaması, sağa hizalama, sola hizalama, merkezi hizalama ve iki yönlü hizalama şeklinde olabilir.

  Kontrast: Kontrast, tipografi tasarımında kullanılan önemli bir tekniktir. Kontrast, farklı yazı tipleri, renkler, boyutlar ve diğer özellikler arasındaki farklılıkları ifade eder. Bu farklılıklar, metnin görsel etkisini artırabilir ve metnin okunmasını kolaylaştırabilir.

  Beyaz Alan: Beyaz alan, metinlerin okunabilirliği ve estetiği için önemlidir. Beyaz alan, metinler arasındaki boşlukları belirler ve metinlerin daha rahat okunmasını sağlar.

  Tipografi İmajları: Tipografi tasarımında, harfler ve kelimelerin şekillerinin değiştirilmesi de kullanılabilir. Bu teknik, metnin görsel etkisini artırabilir ve metnin daha çarpıcı görünmesini sağlayabilir.

  Tipografi kullanımı, web tasarımı, reklam tasarımı, kitap tasarımı, broşür tasarımı, ambalaj tasarımı ve diğer birçok tasarım alanında kullanılır. Tasarımcılar, tipografiyi kullanarak metinlerin okunabilirliğini, estetiğini ve etkisini artırabilirler.

  Sonuç olarak, tipografi, metinlerin düzenlenmesi ve düzenlenmiş metinlerin basımı için kullanılan sanat ve bilimdir. Tipografi, bir metnin okunabilirliğini, estetiğini ve etkisini arttırmak için tasarımcılar tarafından kullanılır. Tipografi tasarımında, yazı tipi, yazı tipi boyutu, satır aralığı, metin renkleri, metin ağırlığı, hiyerarşi, hizalama, kontrast, beyaz alan ve tipografi imajları gibi birçok teknik kullanılır.
  drcuneytyardimci bunu beğendi.
Top